İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

POLİTİKA BEYANI

Ontex, çalışanlarına, taşeron firma çalışanlarına ve tüm ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder. Bu taahhüt ile;  yaralanma, hastalık veya zarar riskine yer vermeden tüm faaliyetlerimizi sağlamayı amaçlıyoruz.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

Ontex proses ve prosedürlerinde aşağıdakileri benimseyecektir:

 • Sağlıklı ve güvenli çalışma alanları sağlar ve sürdürür
 • Yaralanma ve hastalıkları önler
 • Güvenli ve ergonomik çalışma koşullarını sağlar
 • Sağlıklı yaşama teşvik eder
 • İlgili yasal gereksinimlere ve uygulanabilir endüstriyel standartlara uyulmasını sağlar
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde sürekli iyileştirmeyi sağlar
 • İş sağlığı ve güvenliği performansında sürekli iyileştirmeyi sağlar
 • Çalışanlar, taşeronlar ve ziyaretçiler için tüm gerekli bilgilerin, talimatların hazırlanmasını, koruma araçlarının sağlanmasını, eğitimlerin ve denetimlerin yapılmasını sağlar
 • Çalışanlara güvenlik konularında destek ve yardımcı olurken, bu konularla ilgili katılımlarını sağlar
 • Yaralanma ve hastalıkları önleme programları başlatmak
 •  

SORUMLULUKLAR

Birincil önceliklerinden biri İş Sağlığı ve Güvenliği olan tüm Ontex Yönetim Ekibi, bu politikanın uygulanmasından sorumludur. Sorumlulukları aşağıdakileri içermektedir:

 • İlgili prosedürlerin uygulanması ve sürdürülmesini sağlamak
 • Ölçülebilir parametre, amaç ve hedefler belirlemek
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla düzenli değerlendirmeler yapmak
 • İş sağlığı ve güvenliği taahhütlerini yerine getirebilmek için yeterli kaynak sağlamak
 • Organizasyon içinde gerekli olan uygun eğitimlerin alınmasını sağlamak
 • Yönetim ve çalışanlar arasında işbirliği ve fikir alışverişi yapılması konusunda destek sağlamak

 

Çalışanlarımızın da aşağıdakileri içeren sorumlulukları ve yetkileri bulunmaktadır:

 

 • Kendilerini, diğer çalışanları, ürün, makine ve ekipmanları ilgilendiren tüm İş Sağlığı ve Güvenliği politika ve prosedürlerini takip etmek
 • Kendilerini, diğer çalışanları veya çevreyi etkileyebilecek sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikeleri tanımlamak
 • Çalışma ortamındaki İş Sağlığı ve Güvenliği sorunlarının çözülmesi için tüm paydaşlara danışarak işbirliği yapmak
Kollektif Dijital Reklam Ajansı