Engelli Bakımı

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GÜNLÜK YAŞAM


Tekerlekli sandalye ile ev içi hareketfilik sağlanır ve günlük yaşamda yapılan tüm aktiviteler tekerlekli sandalyede ya da uygun transfer teknikleri ile gerçekleştirilebilir. Tekerlekli sandalyeden başka bir yere geçişte şu temel ilkelere uyulmalıdır:
  • TS’nin frenleri ve ön tekerlekleri kilitlenir
  • Kolluklar çıkarılır
  • Hastanın seviyesine uygun olarak geçiş tekniği fizyoterapist tarafından öğretilir
 
Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin yemek yeme, banyo yapma, kişisel hijyen, tuvalet aktivitesi gibi günlük yaşamda gerekti aktiviteleri mümkün olduğunca bağımsız gerçekleştirebilmesi için yaşadığı ortamların uygun şeklide düzenlenmesi gereklidir.
  • Kapı girişlerindeki yükseltiler kaldırılmalı, kapılar dışa açılmalı, kapı genişlikleri en az 90 cm olmalıdır, küçük odalar İçin sürgülü kapılar tercih edilmelidir.
  • Oda, koridor, banyo gibi yerlerde kaymayı önlemek için zemin uygun malzeme ile kaplı olmalı,
  • Tuvaletlere tutunma barları konulmalı, klozet yüksekliği 50 cm’den az olmamalı,
  • Duvardaki elektrik düğmeleri 90 cm’den daha yüksekte, elektrik fişleri zeminden 60 cm’den daha aşağıda olmamalıdır.
  • Takılmayı önlemek için zemini örten halı, kilim paspas gibi malzemeler kaldırılmalıdır. Odalardaki fazlalıklar mümkün olduğu kadar azaltılmalı, eşyalar, geçişe engel olmayacak şekilde düzenlenmelidir
  • Mutfak dolapları ve lavabolar tekerlekli sandalye seviyesine göre ayarlanmalıdır.
  • Bina girişlerinde var olan yükseklikler için ramplar kullanılabilir. Rampaların genişliği en az 90-100 cm, eğimi ise olabildiğince az (en fazla % 6) olmalıdır. Her rampanın başlangıcında ve bitiminde, aynı zamanda kapıların önlerinde yatay bir alan (en az 120x120 cm) olmalıdır. Bu alan manevra yapılması ve dinlenilebilmesi için gereklidir
"Bu makale Özürlüler Vakfı'nın Tekerlekli Sandalyede Yaşama Kılavuzu kitapçığından alınmıştır."
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kollektif Dijital Reklam Ajansı