Çevre ve Enerji Politkası

POLİTİKA BEYANI

 

Ontex özel markalar ve kendi markaları için tek kullanımlık hijyenik ürünlerin doğru değerlerle tedarikine önem vermektedir. Bir üretim firması olarak Ontex, ürünlerinin ve süreçlerinin çevreye etkilerini en aza indirmeyi ve tüm üretim süreçleri ile destekleyici faaliyetleri genelinde enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda, Ontex ISO 14001 ve ISO 50001’i esas alan dinamik bir Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi entegre edecektir. Bu sistem çevre ve enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi ile her türlü çevre kirliliğinin önlenmesine odaklanacaktır.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi aşağıdaki ilkeleri esas alır:

 • Çevre boyutuna bağlı yasal ve diğer şartlara uygunluk
 • Bilgi ve gerekli kaynakların elverişliliği
 • Bu politikanın organizasyon içerisinde, taşeron firma elemanları da dahil olmak üzere tüm çalışanların uyma sorumluluğu hissedeceği şekilde duyurulması
 • Aşağıdaki konularda sürekli iyileştirme:
  • Sürdürülebilir kaynaklar
  • Atık yönetimi
  • Enerji verimliliği
  • Nakliyede etkinlik
  • Paketlemenin en uygun hale getirilmesi
  • Ürün tasarımının en uygun hale getirilmesi (ürün ağırlığı ve firenin azaltılması)
  • Gürültünün azaltılması

 

SORUMLULUKLAR

 

Ontex Yönetim Ekibinin tamamı Çevre ve Enerji Yönetim Sistemini destekler ve aşağıdaki konulardan sorumludur:

 • Sistemin etkinliğini Grup Yönetim Gözden Geçirme Toplantısında düzenli olarak değerlendirmek
 • Bu konuda zorlu amaç ve hedefler belirlemek
 • Kaynakları temin etmek ve gerekli aksiyonları başlatmak
 • Enerji dostu ürünler ve hizmetler alınmasını desteklemek
 • Yeni tasarım veya tasarım değişikliği durumunda enerji verimliliğinin iyileştirilmesine odaklanmak
 • Tedarikçileri doğal kaynak ve hammadde kullanımını azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya teşvik etmek

 

Çalışanlar da aşağıdaki sorumlulukları taşımaktadır:

 • Tüm çevre ve enerji politikaları, prosedürleri ve çalışma talimatlarına uymak
 • Çevresel riskler ve enerji verimliliği ile ilgili sorunları teşhis etmek ve yönetime bildirmek
 • Çevre ve enerji verimliliğini iyileştirmek için öneriler getirmek
Kollektif Dijital Reklam Ajansı